Erogenetic je body-psychoterapeutický systém působící ve třech dimenzích: EROS – naše životní touha a jiskra, se kterou jsme přišli na svět, GENY – naše struktura, převzaté dary i omezení, ETIKA – životní poslání a naše vnitřní pravda a etika. Uvedeme-li tyto tři roviny do souladu, život se přirozeně stává kouzelným dobrodružstvím, ve kterém žijeme své dary v souladu se svou touhou a životním posláním.

Erogenetic nabízí osobitý, hluboký a volný terapeutický proces, který spojuje techniky práce s tělem, dramaterapie, konstelací s učením o emocionální funkci vnitřních orgánů a vývojových fázích. Lze ho zažít individuálně nebo ve skupině na vícedenních sebeprožitkových seminářích.Gussie Grace Wallem

Autorkou a lektorkou Erogeneticu je Gussie Grace Wallem (Norsko). Po studiích v Londýně se věnovala biodynamické psychoterapii v Mezinárodním institutu své tety Gerdy Boyesen. Díky svým mediálním schopnostem pracovala s klienty již jako teenager. Další zkušenosti získala v psychologické a psychiatrické praxi v Hamburgu a výcvicích akupunktury a psycho-kinesiologie. Koncem 80.let spojila své znalosti do vlastního systému Erogenetic, ve kterém poskytuje individuální a skupinová sezení a vede výcvik v Erogeneticu.

Erogenetic je na zdroje orientovaná psychologie a body-psychoterapie. Od roku 1987 se při práci (ve skupinách a při individuální terapii) osvědčuje spojení základních elementů, se kterými přišli průkopníci odvážných teorií o trojici těla, psychiky a duše, a kteří vytvořili základ a připravili cestu k porozumění lidské rozmanitosti.
Průkopníci: Rudolf Steiner, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Wilhelm Reich, Ronald David Laing and Gerda Boyesen (hlavní zakladatelka biodynamické psychologie).


Více o Erogeneticu

Naše vnitřní nastavení, jednání a interakce nás neustále ovlivňují, ať už vědomě nebo nevědomě. Různé informace a stavy se nepřetržitě přenášejí mezi všemi psychickými, emočními a tělesnými vrstvami od úrovně orgánů a orgánových soustav po buněčnou úroveň.

Erogenetic přináší porozumění těmto fascinujícím životním procesům probíhajícím od prenatální fáze přes dětství po dospělost, pomáhá objevit jejich skrytý potenciál a odkrýt jednotlivá témata na úrovních těla, emocí, psychiky a spirituality.

Každé psychické téma se vztahuje k určité vývojové fázi, elementu a tělesnému orgánu. Místo předkládání obecných řešení, které ve výsledku často nefungují, umožňuje Erogenetic přesně určit nutné kroky k vyřešení vnitřního konfliktu a posunu ve svém tématu dál. Přitom se soustředí na  individuální charakteristiky, zdroje a potlačené touhy a energie, kterým dává prostor tak, aby nás přirozeně vedly naším životem.

Další informace najdete zde.


S dotazy nás kontaktujte na info@erogenetic.cz