Erogenetic

Erogenetic je body-psychoterapeutický systém působící ve třech dimenzích: Eros – naše životní touha a jiskra, s kterou jsme přišli na svět, Geny – naše struktura, převzaté dary i omezení, Etika – životní poslání a naše vnitřní pravda a etika. Uvedeme-li tyto tři roviny do souladu, život se přirozeně stává kouzelným dobrodružstvím, v kterém žijeme své dary v souladu se svou touhou a životním posláním.

Erogenetic nabízí velmi osobitý, hluboký a volný terapeutický proces, který spojuje techniky práce s tělem, dramaterapie, konstelací s učením o emocionální funkci vnitřních orgánů a vývojových fázích. Lze ho zažít individuálně nebo ve skupině, a to na víkendových nebo 5-ti denních sebeprožitkových seminářích. V roce 2019 plánujeme také začátek 4-letého profesionálního výcviku.

Přehled nejbližších termínů v roce 2019/2020:

Po-Út 2.-3.12.2019. Praha: Individuální 2-hodinové sezení s Grace Wallem, pro více informací pište na erogenetic@gmail.com
St-Ne 29.4.-3.5.2020 Hlavice: Erogenetic konstelace (5 denní seminář)
Čt-Ne 12.-15.12.2019 Bratislava: Erogenetic konstelace (4 denní seminář)

Autorkou a lektorkou Erogeneticu je G. Grace Wallem (Dánsko), senior psychoterapeutka a výcviková trenérka. Po studiích v Londýně se věnovala biodynamické psychoterapii v institutu své tety Gerdy Boyesen. Díky svým mediálním schopnostem pracovala s klienty již jako teenager. Další zkušnosti získala v psychologické a psychiatrické praxi v Hamburgu a výcvicích akupunktury a psycho-kinesiologie. Koncem 80.let spojila své znalosti do vlastního systému Erogenetic, v kterém poskytuje individuální a skupinová sezení.

 


Více o Erogeneticu…

Naše vnitřní nastavení, jednání a interakce nás neustále ovlivňují, ať už vědomě nebo nevědomě. Různé informace a stavy se nepřetržitě přenášejí mezi všemi psychickými, emočními a tělesnými vrstvami, od úrovně orgánů a orgánových soustav po buněčnou úroveň.

Erogenetic přináší porozumění těmto fascinujícím životním procesům probíhajícím od prenatální fáze přes dětství po dospělost, pomáhá objevit jejich skrytý potenciál a odkrýt jednotlivá témata na úrovní těla, emocí, psychiky a spirituality.

Každé psychické téma se vztahuje k určité vývojové fázi dětství, elementu a tělesnému orgánu. Místo předkládání obecných řešení, které ve výsledku často nefungují, umožňuje Erogenetic přesně určit nutné kroky k vyřešení vnitřního konfliktu a posunu ve svém tématu dál. Přitom se soustředí na  individuální charakteristiky, zdroje a potlačené touhy a energie, kterým dává prostor, tak aby nás přirozeně vedly naším životem.

Erogenetic se nezaměřuje pouze na prozkoumání toho, co bylo, ale má v sobě silný prvek transformace. Umožňuje nervovému systému kvalitativně novou zkušenost, kterou potřeboval prožít v určitém životním období (od prenatálního období přes jednotlivé fáze ranného dětsví až po pubertu a dospívání), ale k jejímuž prožití tehdy nedošlo. Může to být potřeba bezpečí, uznání, péče, zájmu, rezonance, nebo naopak samostatnosti, vyhranění se atp. Klient touto novou zkušeností projde silně spojen s emocemi a svým vnitřním já a získá tím nový referenční bod, ke kterému se nadále bude emočně a pocitově vztahovat. Nebude jen přemýšlet jinak, ale bude především sám sebe cítit jinak.

Přečtěte si více zde …


S dotazy nás kontaktujte na erogenetic@gmail.com

For english text please visit erogenetic.eu


Doporučujeme: OSHO meditace a workshopy v Praze