Láska, závist, žárlivost… emocionální pasti?

Odkud kráčíme? Kam jdeme a proč? Jaké je naše poslání? Jaké dary přinášíme světu? Jak otevřít cestu svému plnému potenciálu? Jak být sám sebou a zároveň s ostatními?

Náš život může být kouzelným dobrodružstvím v prolnutí naší vůle a individuality s požehnáním a vedením shůry. Z naší cesty nás však strhávají různé nevědomé energie a stereotypy. Ty souvisí s archetypálními a charakterovými výzvami.

Různá zápletky a zranění z minulosti, přesvědčení, které jsme převzali od svých blízkých, nebo společnosti, někdy i pradávné křivdy, příkoří, zapomenuté sliby a přísahy, mocenské boje v našem okolí, ať už s naší účastí nebo bez ní, závist nebo spalující žárlivost, to vše vedlo k tomu, že jsme zavřeli dveře své vlastní energii a darům, většinou i požehnání shora. Nejsou to jen naše zranění. Mohou tu být i skryté vnější síly, které se nás drží a kazí naše snahy. V životě se nám pak opakují stejné nezdary, při každém kroku vpřed nás něco strhává zpět. Nebo máme ve svém životě osobu, která nás zraňuje, my to jasně vidíme, ale přesto se od ní neumíme odpoutat.

Tyto energetické a emocionální pasti rezonují s archetypálními a charakterovými výzvami. Představíme-li si duši, naši jedinečnou esenci, sestupující z astrálu do pevného světa, vidíme kolika výzvami musí projít. Přijímá limity materiálního světa, poznává své potřeby a hranice, zjišťuje jaké elementy a minerály jsou pro ni vhodné a které jsou pro ni naopak jedem. Pomalu přichází na vlastní strukturu a získává orientaci ve svých potřebách a světě kolem. Později se začíná podílet na světě, přetvářet ho podle své vůle a potkává zde další osoby. Učí se jak je respektovat a milovat. Učí se jak jim důvěřovat a jak je nezklamat.

Některé situace na své cestě musí přijmout, vůči jiným se vymezit. Někdy jsou emoce dobrým rádcem, jindy musíme projít emocionální bouří jako očistcem. Potom si může naše energie a životní jiskra najít tu správnou cestu životem, ve shodě s etikou naší duše.

Copyright © www.erogenetic.cz


Máte pocit, že se s nějakým osobním problémem točíte v kruhu? Opakují se Vám stejné vztahové konflikty? Cítíte, že máte v životě navíc, ale něco Vás stále drží zpět?

Přihlaste se na konstelační seminář Erogenetic. Je to volný a hluboký proces pracující se stavebními kameny našeho života, otevírající cestu naší lásce, vášni a životnímu poslání. Využívají se prvky konstelací i emoce a tělové pocity, které se objeví v rezonanci s hudbou. Na semináři bude mít každý svoji 2-3 hodiny dlouhou konstelaci podpořenou hudbou, kterou si sám vybere před seminářem. Hudba vytváří silné emoční a energetické pole a dovoluje nám jít velmi hluboko až k vrstvě naší primární osobnosti, kterou lektorka Grace nazývá “vnitřním zlatem”.