Uvolnění potlačených emocí lékem na vše?

Londýn 70.let byl Mekkou mnoha alternativních terapií pro celou Evropu. Byl to zábavný, šílený a revoluční čas. Mohli jste si užít tolik seberozvojových vhledů a dobrodružství! Měl ale také svou stinnou stránku.

odpovídá Grace Wallem na otázku, jak se ke své terapeutické práci dostala. A dále pokračuje:

Stovky alternativních terapeutů přišlo s příslibem uzdravení: uzdravím tě, odevzdej své problémy, uvolni se, odevzdej se, jsme všichni propojeni.

Všechny potlačené emoce čekající léta na uvolnění dostaly prostor. A fungovalo to! S uvolněním stresu a následováním potlačených impulzů lidé ožili a neurózy mizely… Ale… spousta lidí ztratila partnera, domov, práci, peníze. To je to “odevzdání” problému?! Byla jsem z toho rozčarovaná a docela i naštvaná. Klienti se stali emočně závislými na prožitcích, seminářích a terapeutech.

Po čase klienti už nechtěli být závislí na emocích a prožitcích v terapii nebo na seminářích. Povstalo nové uvědomění. Nezdravá symbióza končila. Vznikala spousta organizací, které chránily klienty před šarlatány. To bylo dobře. Avšak, z nevázanosti na druhou stranu, postupně si mnoho institucí začalo nárokovat jakési intelektuální vlastnictví. Prohlašovali své postupy a metody za jediné správné a spásonosné. Tím potlačovali krásné kvality ostatních a podpořili soupeření a nezdravé hierarchie.

Po dalším zklamání jsem se rozhodla jít tedy cestou vlastní nezávislosti a hledat terapii, která bude mít skutečné výsledky a nebude jen sytit emocionální potřeby, nebo pocit důležitosti.

V 80. letech jsem si uvědomila, jak důležitá je práce s našimi esenciálními tématy: eros, geny a etika jsou navzájem propojeny. Eros je naše touha po životě a jeho dobrodružství, životní energie a vášeň; geny reprezentují naše nastavení, s kterým se rodíme a které přetváříme tím, jak jdeme životem; etika poukazuje na naše hodnoty, vyšší smysl, také bychom ji mohli nazvat spiritualitou.

Podporou na mé cestě poznání mi bylo pět gentlemenů – Rudolf Steiner, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Wilhelm Reich a Ronald David Laing a jedna dáma – moje teta a zakladatelka biodynamické psychoterapie Gerda Boyesen. S jejich pomocí jsem porozuměla esenci a skrytému potenciálu každé fáze dětství: prenatální, orální, anální, genitální, oidipální a pubertě a jejich propojení s archaickými a duchovními silami a také emocionální funkcí vnitřních orgánů.

To umožňuje dosáhnout na skryté nevyužité zdroje v nás, naše vnitřní zlato, a pozvednout je na světlo, otevřít jim cestu do našeho života. A také otevřít se energiím vně nás, které nám pomáhají.

Výsledkem je systém Erogenetic – individuální nebo skupinová práce s dynamikou esenciálních témat – eros, geny a etika. Ve skupině je nám velkou podporou hudba, kterou si účastník sám vybere, a která nás vede dál než nás mohou dovést slova. Výhodou je i energie skupiny a skupinová konstelace, která ukáže realitu bez zkreslení. V individuálních sezeních mohu pracovat také analyticky nebo pomocí masáže a doteku přímo s tělem a jeho podvědomím.

Copyright © www.erogenetic.cz