Rodinné konstelace a Erogenetic

Jaký je rozdíl mezi Erogenetic konstelací a rodinnými nebo systemickými konstelacemi?

 

Konstelační metoda má svůj původ v 70.letech, kdy se v psychoterapii pracovalo s psychodramatem a externalizací vnitřního konfliktu klienta – za vnitřní účastníky klientova konfliktu se vybrali zástupci, kteří pak situaci zhmotnili. Využívá se přitom fenomén, že zástupci jmenovaní klientem do určité role z jeho světa a rozestavění do prostoru začnou cítit pocity, emoce a impulzy k jednání související s jim danou rolí.

Konstelace mohou mít různé formy. Nejznámější jsou bezesporu systemické a rodinné konstelace, které proslavil německý psychoterapeut a kněz Bert Hellinger v 90.letech. Jsou zaměřeny zejména na porozumění systému rodiny a jeho nápravu skrze to, že jednotliví zástupci si odpustí vzájemné křivdy, uznají svá místa v rodinném systému, napraví rodinný řád atp. Důraz je zde kladen na celek – celý systém. Věří se, že harmonie a řád celku přinese úlevu i klientovi, který je jeho součástí.

Erogenetic je proti tomu plně zaměřen na potřeby a touhy klienta – jednotlivce v rodině, jedné části systému. Důvodem je zejména to, že velká část našich konfliktů pochází, nebo je z podstatné části ovlivňována, zážitky z ranného dětství, kdy je dítě „bezbranně a bezmezně“ přijímající a rodič poskytovatelem.

  “Místo na řád a pravidla systému Erogenetic se soustředí na etiku a emoce jednotlivce.”

Např. 4-leté holčičce tatínek slíbil, že ji vezme na výlet, ale svůj slib nedodržel, protože musel jít do práce. Holčička se těšila na výlet s tátou, společnou blízkost a zábavu, protože svého tatínka miluje. Teď je z toho zklamaná, smutná a zároveň na tátu naštvaná. Otec, který je ponořený do problémů z práce ji situaci vysvětlí, ale nemá už dost energie na emoční rezonanci s její láskou i zklamáním a nedůvěrou, kterou způsobil. Holčička má svého tatínka ráda, podvědomě vnímá jeho únavu a nechce mu přidělávat další starosti. Svoje zklamání a vztek uzamkne uvnitř sebe, navenek vypadá vyrovnaně, najde si třeba jinou zábavu. Společně s negativními pocity ale ztáhne i ty pozitivní – chuť být s tátou, radovat se s ním, mít ho ráda. Omezí svoji živost a rozdělí svůj svět na vnitřní a vnější.

Erogenetic se vrací zpět k této „pandořině skřínce“ plné zoufalých pocitů, agrese, smutku, ale i lásky a vášně. Nastaví situaci, aby je mohl klient prožít přesně tak jak tenkrát (a vždy) chtěl – holčička se naštve na tatínka, trucuje, vyčítá. Přes abreakci potlačených negací a spojení se s ublížením se uvolní cesta i lásce, touze, vášni a životní energii. Je to emoční a energetický proces. Pochopení, že otec neměl čas, protože měl vlastní problémy a musel živit rodinu, do světa malé holčičky vůbec nepatří. Tuto skutečnost může klient reflektovat později po sezení z pozice dospělého.

Rodinné konstelace naopak cílí spíše na naší reflektivní, dospělou část. Úlevu přináší uvědomění, že tatínek nemohl jet s holčičkou na výlet, protože musel do práce, ne proto že by s ní jet nechtěl, nebo by ji neměl rád. Náš dospělý intelekt, schopnost reflexe, náhledu z jiné perspektivy, pochopení příčin situace a vcítění se do ostatních (tatínka) poskytuje rozhřešení zrazeným pocitům a emocím. Pastí jsou terapeutické situace, kdy se emoce střetne s restrikcí, např. klientka, která potřebuje vyjádřit vztek a nenávist ke svému otci, protože tato emoce v ní v hloubce je a čeká na svoje uvolnění a propuštění, je postavena do situace, kdy má svému otci odpustit a být vděčná za to, že ji daroval život. Umíte si představit 4-leté dítě schopné takové reflexe a empatie?

V Erogeneticu postupujeme opačným směrem – začínáme přímo u zdroje, u nevědomých potlačených impulzů a pocitů, ať už negativních (smutek, vztek, frustrace, zklamání, nenávist, závist, žárlivost) nebo pozitivních (láska, touha, vášeň, chuť sdílet sebe a být blízko). Dáme jim prostor a necháme etiku klienta, aby vedla terapeutický proces. Holčička na konci konstelace možná ještě nebude tatínkovi vděčná za to, že ji daroval život a obstarával celé dětství obživu a zázemí, ale uvolní obruče svého vnitřního vězení a získá prostor na to začít být zvědavá, jak to tenkrát bylo, a navázat na ztracenou důvěru.

Copyright © www.erogenetic.cz