Otázky a odpovědi k výcviku Erogenetic

 

Co znamená, že Erogenetic je body-psychoterapeutický systém orientovaný na zdroje?

Rakouský psychoanalytik Wilhelm Reich se ve 30. letech 20. století odklonil od tehdejší formy psychoanalýzy a začal pracovat se svými klienty přes dechová cvičení nebo pomocí doteku (masáží, protitlakem atp.). Podařilo se mu tím lépe pracovat s psychosomatickými konflikty, které mají svůj původ v ranném dětství, často též v preverbálním období života, a jsou tak verbálním terapiím špatně přístupné. Naopak v práci s tělem se k nim dostal velmi rychle a přímo.

Člověka vnímal Reich jako primárně “čistého”, přirozeně etického, zdravého a plného energie. Teprve až přizpůsobováním se společenským nařízením a zvyklostem vznikají neurózy a člověk ztrácí kontakt sám se sebou, se všemi důsledky jako je např. nízká sebehodnota, nebo neschopnost vzít svůj život do vlastních rukou i podílet se zdravě na veřejném a společenském dění.

Psychoterapie zaměřená na zdroje se nesoustředí neurózy, ale právě na zdroje, které jsme měli k dispozici předtím než neuroza vznikla. Ke svému “lepšímu já”, po kterém všichni toužíme, se nemusíme “vypracovávat”, ale stačí se vrátit ke svým zdrojům a prožít je tak silně, abychom se s nimi identifikovali více než se svojí neurotickou osobností. Pokud dáme v našem životě prostor našim zdrojům, samy nás povedou a nemusíme se vydat dlouhou, namáhavou a často frustrující cestou práce s našimi neurózami.

Navíc naše zdroje máme u sebe neustále k dispozici. Být šťastný a plný energie je přirozené. Když potkáme smutného člověka, ptáme se ho, co ho trápí, co se mu stalo. Když potkáme šťastného člověka, neptáme se ho, co se mu stalo, štěstí je přirozené. Proto je také práce se zdroji velmi přirozená a srozumitelná pro každého.

Erogenetic využívá zdroje z našeho dětství i zdroje duchovní. Každý z nás se narodí jako jedinečná bytost se svými hodnotami a posláním. To je nezávislé na naší genové výbavě zděděné po předcích i rodičovské výchově – většina z nás během života přijde k uvědomění, že rodiče a předci jsou nám blízcí, ale přesto jsme v něčem odlišní. Erogenetic nám pomáhá v tomto uvědomění a v následné realizaci svého životního poslání v prostředí a vztazích, v kterých žijeme. Odměnou je nám pocit oprávněnosti – jsem na správném místě, jsem sám se sebou spokojený, dělám to, co mě naplňuje a mám blízké vztahy s ostatními.


 

Z jakých teorií Erogenetic vychází?

Kromě W. Reicha, S. Freuda a Gerdy Boyesen, viz předchozí text k body-psychoterapii, je Erogenetic inspirován C. G. Jungem, Ronaldem Laingem a Rudolfem Steinerem. To mu dává větší rozhled a uvažování v širším kontextu než jsou pouze primární energie. Více si přečtěte v článku Vnitřní chaos a jeho logika.


 

Jakou sebezkušenost na výcviku získám?

Výcvik je sebezkušenostní v rámci individuálním procesu. Nejen teoreticky, ale především sebezkušenostně budeme procházet všemi tématy, a to v tom pořadí jak na sebe v životě přirozeně navazují. Budete tím mít možnost si znova “přeskládat” důležité momenty svého vývoje do zdravější (ne-neurotické) formy.

Výcvik je spíše zaměřen na odbornost v rámci jednotlivých témat, jejichž rozsah je opravdu obrovský, proto nezbude čas úplně na všechno. Skupinovou dynamiku bude výcvik obsahovat velmi okrajově. Obecným a praktickým zásadám práce s klientem bude věnován menší prostor, protože nejsou specifické pro Erogenetic a snadno si je lze doplnit samostatným seminářem (dostanete doporučení).


 

Jak to bude vypadat na výcviku prakticky?

Na výcviku budeme postupně procházet jednotlivá témata vývojových fází a jejich návaznost na elementy, energetické dráhy, emocionální funkci vnitřních orgánů a archetypy. Jádrem je právě pochopení těchto souvislostí a schopnost vidět je v problému, s kterým přijde klient, ať už se jedná o psychické téma nebo tělesný symptom. S  každou vývojovou fází je spojená určitá životní výzva a emocionální past, která nám nedovolí jít dál. Přesná diagnostika je proto pro úspěšnou terapii zásadní.

Následně se budeme učit, jaký další krok v terapii je potřeba udělat a jakým způsobem – ať už verbálně, tedy na co se zeptat a jak vést rozhovor, nebo s využitím doteku, masáže, imaginace nebo konstelace. Naučíme se jaké techniky použít podle klienta a situace, např. kdy není vhodná masáž, ale spíše kognitivní přístup.

Na výcviku se také budeme zabývat tématy

  • role emocí a kdy jsou vhodné v terapii a kdy ne
  • jak se potkat s klientem – jak mu naslouchat a porozumět mu
  • jak pracovat s projekcemi a introjekcemi
  • jak se zbavit nežádoucích energií
  • využití vyššího já v terapii
  • oživení individuálních kvalit klienta
  • interakce mezi klientem a terapeutem, včetně tématu etiky
  • charakterové a osobnostní typy

 

Jak je výcvik strukturován?

Pořadí témat jednotlivých workshopů je primárně strukturováno podle vývojových fází, tak jak přichází v životě (prenatální, orální, anální, genitální, oidipální, puberta, teenage, dospělost). To je esenciální nejen pro sebezkušenost účastníka výcviku, ale i pro pozdější práci s klienty. Pokud se téma klienta řeší ve fázi, v které se manifestuje, ne v té, v které vzniklo, stojí řešení na vratkých základech a nikdy nebude skutečně fungovat. Naopak může klientovi i uškodit, protože vytváří falešný pocit vyřešení tématu. Příkladem může být narcistní charakter, který kompenzuje vnitřní nedůvěru, nejistoty a pocit nízké sebehodnoty mistrným naučením se vnější sebeprezentace. Ta zajistí velmi úspěšné fungování ve vnějším světě, kde je tento člověk ostatními obdivován a vyzdvihován, ale zárověň skrývá křehkost a zranitelnost, pokud se mu očekávané odezvy nedostane.

Základem Erogeneticu je respektování klienta v jeho vývojové fázi a práci s klientem v rámci této vývojové fáze, v které se s daným tématem nachází. Například éterická osobnost fungující zejména v oblastech své fantazie bývá v klasických terapiích doslova nucena “být na zemi”. Klient se možná naučí fungovat lépe v některých praktických oblastech života, ale v jeho psýché vznikne rozštěpení a svůj život začne prožívat jako utrpení. Podobná traumata vznikají pokud je naše nevinná (třebaže ještě nedozrálá) část vystavena příliš silné konfrontaci (ohrožení našeho ideálu, napadnutí naší identity, strach o bezpečí partnera, nebo jiné blízké osoby atd.). Navenek se může zdát, že vycházíme z konfrontace silnější, ale vnitřně je to často za cenu ztráty ideálu, zatvrzení se, oddělení se od jemnějších částí naší psyché, které jsou našimi velkými zdroji.

V Erogeneticu proto pracujeme pouze v hranicích touhy a ochoty ke změně psyché v rámci každé vývojové fáze – postupně od fáze kde vznikl konflikt až k fázi, kde se manifestuje. Integrace nastává po každé fázi přirozeně, protože následujeme organickou touhu naší bytosti po rozvoji, nikam ji netlačíme, hledáme a poskytujeme přesně to, co ke svému dalšímu kroku potřebuje a  nedáváme ji příliš vzdálené cíle.

Sebezkušenost i teorie ve výcviku je proto také organizována podle vývojových fází – po sebezkušenostní části k dané fázi vždy následuje teoretický blok. Probírána budou také související témata – emocionální funkce orgánů, elementy, terapeutický přístup a etika.


 

Jakou akreditaci má výcvik Erogenetic?

Výcvik není akreditovaný žádnou veřejnou institucí. Podle současné české legislativy Vás to neomezuje v poradenské práci s klienty mimo zdravotnictví.
Znalosti z výcviku můžete využít i pro práci s klienty ve zdravotnickém zařízení (nebo na pojišťovnu), je ale nutné mít hotový jiný psychoterapeutický výcvik akreditovaný v ČR a vystudovanou klinickou psychologii, nebo psychiatrii.

Obě oblasti působnosti mají své výhody a nevýhody a svá specifika. Ve zdravotnickém systému budete mít dostatek klientů, ale kontext práce i jejich motivace bývá jiná, než při provozování psychoterapie jako volné živnosti, kde klienti přichází čistě ze své vlastní vůle.