Výcvik

Erogenetic je na zdroje orientovaný body-psychoterapeutický systém vyvinutý psychoterapeutkou Grace Wallem. Pracuje s vývojovými fázemi dětství a dospívání, emocionální funkcí tělesných orgánů, elementy a existenciální a archaickou dynamikou.

Orientace na zdroje znamená, že se primárně nesoustředíme na “problém”, ale na individuální zdroje, které jsou za ním. Terapie je pak jednoduchá a srozumitelná bez přetížení psychologickými koncepty. Orientace na tělo nás spíše než na kognitivní úroveň vede k podvědomým pocitům, emocím a stavům vyvolaných prožitkem a přímou prací s tělem.

Výcvik je vhodný pro psychoterapeuty, ať už pracující verbálně nebo s tělem, maséry, akupunkturisty a příbuzné profese i zájemce o seberozvoj, pokud už mají určitou zkušenost. Výcvik je sebezkušenostní – jeho jádrem je vlastní zkušenost s probíranými tématy. Lze proto využít i k vlastnímu seberozvoji, nenahrazuje však individuální terapii, kterou si každý účastník zajistí během výcviku sám.

Na profesionální úrovni se ve výcviku naučíme terapeuticky pracovat s tělem, jeho zdroji a energií pomocí technik doteku, masáže, analýzy, hraní rolí a konstelací a poznáme emocionální funkce orgánů a jejich propojení s vnitřním konfliktem.

Témata výcviku

Emocionální orgány. Každý z našich 12 vnitřních orgánů má svoji fyziologickou, ale i emocionální funkci. Pokud se orgán dostane do nerovnováhy, ovlivňuje nebo zamezuje životním energiím na různých fyziologických, emocionálních a psychických vrstvách.

Fáze vývoje jedince. Každá fáze našeho vývoje (prenatální, orální, anální, genitální, oidipální, puberta, dospívání a dospělost) se vztahuje k určitému emocionálnímu orgánu. Objevíme zde propojení psychiky a těla a vnitřní výzvy i nebezpečí emocionálních pastí.

Svaly a meridiány. V tradiční čínské medicíně každý orgán souvisí s určitým svalem a meridiánem (energetickou drahou). S emocionálními orgány můžeme pracovat i skrze dotek a masáž (případně akupunkturou pro zájemce), snadněji tak uvolníme tělo v souvislosti s emocionálním nebo psychosomatickým tématem.

Elementy. Elementy (základní prvky a minerály) mají fantastickou sílu v přírodě a všech živých organismech a mají velký vliv i na procesy emocionální úrovně.

Komunikace. Mezi elementem, emocionálním orgánem, svalem, meridiánem a vývojovou fází existuje spojení a probíhá komunikace. Tu přirozeně následují archaické a duchovní síly.

Analýza. Analytický systém je trojrozměrný v dimenzích eros-geny-etika (životní energie a potenciál, struktura, smysl a životní poslání). Porozumíme komunikaci mezi jednotlivými procesy a naučíme se klientovi klást ty správné otázky.

Konstelace a hraní rolí. V konstelaci nastavíme konflikt mezi emocemi, orgánem a elementy a sledujeme, jak se utváří stresové napětí v organismu, osobnostní konflikt, charakterová struktura osobnosti a emoční reakce. Na základě toho můžeme vést proces konstelace a dát prostor individuálním procesům klienta i zástupců, tak aby se odhalila jednotlivá témata a otevřel se prostor pro podporu od primárních i duchovních sil. Klient i zástupci tak mohou zažít léčivou sílu a projít transformací svého tématu. Podporou procesu je také skupinová energie a specifická hudba.

Výcvik obsahuje teorii, sebezkušenost, nácviky a skupinovou supervizi. Navíc dostanete témata na domácí samostudium a shrnující manuál ke konci výcviku.

Tématicky je výcvik organizován podle vývojových fází a emocionálních orgánů. Postupně budeme procházet jednotlivé vývojové fáze od prenatální a orální až po dospělost. Budou se nám tak osvětlovat jednotlivé aspekty lidské existence a v souvislostech si osvojíme různé způsoby a techniky terapeutické práce. Přečtěte si časté dotazy a odpovědi.

Výcvik vede senior psychoterapeutka a trenérka v biodynamickém výcviku Grace Wallem (Dánsko), zakladatelka systému Erogenetic.


 

Praktické informace k výcviku

Výcvik se skládá z 12 prodloužených víkendů mimo město (dále intensive, každý od středy do neděle odpoledne, 30-35 výukových hodin) a 7 teoretických víkendů v Praze (od pátečního večera do nedělního odpoledne, 15 výukových hodin) s četností 4-5 setkání za rok, takže bude dostatek času na zažití a ztrávení probrané látky. Výcvikové workshopy nebudou přes letní prázdniny a pokusíme se vyhnout i jarním prázdninám. Celková časová dotace je 475 hodin (po 60 min.)

Předpokládaný začátek je v roce 2019 s následujícím rozvrhem jednotlivých setkání. Termíny se mohou změnit a výcvik posunout na pozdější dobu. Přesný rozvrh bude vypsán na podzim 2018.

 1. 2019 10.-14.4. (35h) – intensive A-fáze (výjimečně začneme již v 11 dopoledne)
 2. 2019 29.5.-2.6. (35h) – intensive A-fáze (výjimečně začneme již v 11 dopoledne)
 3. 2019 27.-29.9. (15h) – víkend teorie A-fáze (Praha, pátek od 18h)
 4. 2019 4.-8.12. (30h) – intensive A-fáze (Hlavice, středa od 18h)
 5. 2020 12.-16.2. (30h) – intensive genitální fáze (Hlavice, středa od 18h)
 6. 2020 11.-15.3. (30h) – intensive genitální fáze (Hlavice, středa od 18h)
 7. 2020 24.-26.4. (15h) – víkend teorie genitální fáze (Praha, pátek od 18h)
 8. 2020 21.-25.10. (30h) – intensive propojení fází a vnitřních orgánů (Hlavice, středa od 18h)
 9. 2021 – intensive propojení fází a vnitřních orgánů
 10. 2021 – intensive oidipální fáze
 11. 2021 – intensive oidipální fáze
 12. 2021 – víkend teorie oidipální fáze
 13. 2021 – víkend teorie oidipální fáze
 14. 2022 – intensive puberta
 15. 2022 – intensive teenage
 16. 2022 – intensive dospělost
 17. 2022 – víkend teorie pro pubertu-teenage-dospělost
 18. 2023 – zkouškový víkend
 19. 2023 – zkouškový víkend

Předpokládaný konec výcviku je na začátku roku 2023. Celková délka výcviku jsou 4 roky.

Všechna výcviková setkání jsou v České republice:

 • intensive: Dům Jógy v Hlavici, mezi Mnichovým hradištěm a Českým Dubem. Budeme na krásném statku na kraji malebné malé vesnice Hlavice. Okolo jsou kopce, lesy, louky, ovocné stromy. V dojezdové vzdálenosti je koupaliště. Pokud se staráte o malé dítě, je možno přijet i s ním a partnerem, příbuzným nebo chůvou na hlídání a udělat si dovolenou. K dispozici sauna.
 • víkend: Praha, místo bude upřesněno (přespání na místě za cca 150 Kč/noc)

Cena: 210 Kč za výcvikovou hodinu. Cena ubytování, stravy a podílu na nájmu haly budou okolo 3000 Kč za instensive a 500 Kč za víkend. Celkové průměrné roční náklady (včetně ubytování atd.) by v současných cenách (2018) neměly přesáhnout 34.000 Kč (podle toho kolik setkání ročně bude). Cena může být poměrně upravena pokud inflace nebo změna kurzu Kč-Euro přesáhne 3%. Výcvik se platí jako celek, to znamená včetně promeškaných hodin při pozdním příjezdu nebo vynechání workshopu (v tomto případě se samozřejmě neplatí strava a ubytování). Platba za workshop bude zhruba měsíc dopředu a záloha vždy 2 workshopy dopředu.

Výcvik je otevřený i zájemcům ze zahraničí a vše bude tlumočeno česko-anglicky. Do výcviku se nelze přidat po jeho zahájení. Kapacita je 26 účastníků.


Podmínky vstupu do výcviku

Výcvik je vhodný pro psychoterapeuty, ať už pracující verbálně nebo s tělem, maséry, akupunkturisty a příbuzné profese i zájemce o seberozvoj, pokud už mají určitou zkušenost. Podmínkou vstupu je účast na semináři Erogenetic kdykoliv před výcvikem a individuální terapie během výcviku.

Výcvik je sebezkušenostní. Počítejte s tím, že jak se bude postupně procházet jednotlivými tématy, budou se Vám otevírat i v osobním životě. Proto je nutné mít osobu, na kterou byste se mohli v případě nutnosti obrátit pro podporu. K začátku výcviku byste měli již mít navázanou spolupráci s jedním terapeutem, tj. mít již za sebou minimálně 5 hodin individuální terapie u jednoho terapeuta. Vhodné jsou zejména podporující psychoterapeutické směry pracující s tělem, např. biorelease, biodynamika, nebo masážní terapie, které umožňují intenzivní emocionální zážitky strávit. Naopak nejsou vhodné analytické nebo behaviorální terapie, které mohou proces narušit.

Výcvik je sebezkušenostní v rámci individuálním procesu. Neobsahuje skupinovou dynamiku. Profesionální část je zaměřena na odbornost v rámci jednotlivých témat, obecným zásadám v práci s klientem bude věnován menší prostor.

Do výcviku se přihlaste vyplněním formuláře zde. Odpovíme Vám většinou do jednoho týdne. Přihlaste se i pokud Vám nevyhovují termíny a uveďte to do poznámky.


Ukončení výcviku a certifikát

Výcvik lze absolvovat jako sebezkušenostní, bez certifikátu, s podmínkou minimální účasti, ale bez nutnosti splnit další podmínky. K získání certifikátu Erogenetic terapeuta je třeba splnit všechny následující podmínky a po určitou dobu pracovat pod supervizí.

 • minimální účast 90% (matky se mohou část výcviku účastnit s miminky, kontaktujte nás pro více informací; zameškané hodiny lze po dohodě nahradit)
 • úspěšné složení závěrečné zkoušky z teorie a praxe
 • odevzdání kazuistiky (případová studie) s klientem (lze dodatečně po ukončení výcviku)
 • absolvování 2 individuálních supervizí kazuistiky a práce s klientem u Grace (lze dodatečně po ukončení výcviku)

Po získání certifikátu budete zařazeni na veřejný seznam Erogenetic terapeutů.

Výcvik není akreditovaný žádnou veřejnou institucí. Podle současné české legislativy Vás to neomezuje v poradenské práci s klienty mimo zdravotnictví.


Asociace Erogenetic terapeutů

Ukončení výcviku je teprve začátkem Vaší práce Erogenetic terapeuta. Z naší zkušenosti spousta absolventů psychoterapeutických výcviků rezignuje na nároky, které profese terapeuta klade, a do profese se buď nepustí, nebo ji provozují jen omezeně. Za účelem podpory (nejen začínajících) terapeutů a udržení standardu kvality jsou všichni Erogenetic terapeuti zváni do Asociace Erogenetic terapeutů. Asociace bude

 • zaštiťovat pravidelné skupinové a individuální supervize s autorkou systému Grace Wallem i samostatné skupinové supervize bez Grace,
 • udržovat veřejný seznam Erogenetic terapeutů a tím zajišťovat maximální transparentnost a čitelnost pro okolí,
 • udržovat kontakty na všechny své členy, tak aby mohli jednoduše mezi sebou komunikovat, organizovat setkání atd.
 • poskytovat prostor na diskuze a sdílení, včetně doporučení, nebo přenechání svého klienta jinému terapeutovi,
 • dbát na dodržovaní etických a profesionálních norem,
 • starat se o další rozvoj terapeutů poskytováním nových článků, publikací, nebo organizací nadstavbových seminářů.

Tato asociace má být podporou a zárukou kvality, ne omezením. Přeruší-li terapeut svoji práci, může z asociace jednoduše vystoupit a následně se do ní vrátit až se opět vrátí k profesi Erogenetic terapeuta.

Měsíční příspěvek za členství je 100 Kč. Supervize se platí zvlášť v obvyklých cenách – supervizní skupinu může organizovat kterýkoliv člen asociace, cena hodinové individuální supervize u Grace je 1500 Kč (supervize je dlouhá podle potřeby). Tyto ceny jsou platné pro rok 2018 a mohou být upraveny podle inflace nebo změn kurzu Kč-Euro.

Každý člen asociace se zavazuje dodržovat její etický kodex a absolvovat 2 supervize ročně, jednu individuální a jednu skupinovou, nebo obě individuální.


Přečtěte si časté dotazy a odpovědi a další otázky pište na email erogenetic@gmail.com.