Ukončení výcviku je teprve začátkem Vaší práce Erogenetic terapeuta. Z naší zkušenosti spousta absolventů psychoterapeutických výcviků rezignuje na nároky, které profese terapeuta klade a do profese se buď nepustí nebo ji provozuje jen omezeně. Za účelem podpory (nejen začínajících) terapeutů a udržení standardu kvality jsou všichni Erogenetic terapeuti zváni do Asociace Erogenetic terapeutů.


Poslání Asociace Erogenetic terapeutů:

  • zaštiťuje pravidelné skupinové a individuální supervize s autorkou systému Grace Wallem i samostatné skupinové supervize bez Grace,
  • udržuje veřejný seznam Erogenetic terapeutů a tím zajišťuje maximální transparentnost a čitelnost pro okolí,
  • udržuje kontakty na všechny své členy, tak aby mohli jednoduše mezi sebou komunikovat, organizovat setkání atd.
  • poskytuje prostor na diskuze a sdílení, včetně doporučení, nebo přenechání svého klienta jinému terapeutovi,
  • dbá na dodržovaní etických a profesionálních norem,
  • stará se o další rozvoj terapeutů poskytováním nových článků, publikací, nebo organizací nadstavbových seminářů.

Tato asociace má být podporou a zárukou kvality ne omezením. Přeruší-li terapeut svoji práci, může z asociace jednoduše vystoupit a následně se do ní vrátit až se opět vrátí k profesi Erogenetic terapeuta.


Měsíční příspěvek za členství je 100 Kč. Supervize se platí zvlášť v obvyklých cenách – supervizní skupinu může organizovat kterýkoliv člen asociace, cena hodinové individuální supervize u Grace je 1500 Kč (supervize je dlouhá podle potřeby). Tyto ceny jsou platné pro rok 2018 a mohou být upraveny podle inflace nebo změn kurzu Kč/Euro.


Každý člen asociace se zavazuje dodržovat její etický kodex a absolvovat 2 supervize ročně, jednu individuální a jednu skupinovou, nebo obě individuální.