Cena:
Celkové průměrné roční náklady (výuková hodina, ubytování, strava
a podíl na nájmu haly a pomůcek) by v současných cenách (2020) neměl přesáhnout 35 000 Kč (podle toho, kolik setkání ročně bude). Cena může být poměrně upravena, pokud inflace nebo změna kurzu Kč – EURO přesáhne 3 %. Výcvik se platí jako celek, to znamená včetně promeškaných hodin při pozdním příjezdu nebo vynechání workshopu (v tomto případě se samozřejmě neplatí strava a ubytování). Platba za výcvikový workshop bude zhruba měsíc dopředu a záloha dva workshopy dopředu. Pokud výcvik ukončíte předčasně, dosud zaplacené „výcvikovné“ se nevrací. Podrobnější informace o ceně najdete u konkrétního ročníku výcviku.