Podmínky vstupu do výcviku

Výcvik je vhodný pro psychoterapeuty, ať už pracující verbálně nebo s tělem, maséry, akupunkturisty a příbuzné profese i zájemce o seberozvoj, pokud už mají určitou zkušenost. Podmínkou vstupu je účast na semináři Erogenetic kdykoliv před výcvikem a individuální terapie během výcviku.


Výcvik je sebezkušenostní v rámci individuálního procesu. Neobsahuje skupinovou dynamiku. Profesionální část je zaměřena na odbornost v rámci jednotlivých témat, obecným zásadám v práci s klientem bude věnován menší prostor.


Doporučujeme: Protože se vám během výcviku mohou otevírat vaše osobní témata, je vhodné mít zajištěného terapeuta, který vám pomůže v rámci individuálních terapií.