Ukončení výcviku a certifikát

Výcvik lze absolvovat jako sebezkušenostní, bez certifikátu, s podmínkou minimální účasti, ale bez nutnosti splnit další podmínky. K získání certifikátu Erogenetic terapeuta je třeba splnit všechny následující podmínky a po určitou dobu pracovat pod supervizí:


  • minimální účast 90 % (matky se mohou část výcviku účastnit s miminky, kontaktujte nás pro více informací; zameškané hodiny lze po dohodě nahradit)
  • úspěšné složení závěrečné zkoušky z teorie a praxe
  • odevzdání kazuistiky (případová studie) s klientem (lze dodatečně po ukončení výcviku)
  • absolvování 2 individuálních supervizí kazuistiky a práce s klientem u Grace (lze dodatečně po ukončení výcviku)

Výcvik není akreditovaný žádnou veřejnou institucí. Podle současné české legislativy Vás to neomezuje v poradenské práci s klienty mimo zdravotnictví.

Po získání certifikátu budete zařazeni na veřejný seznam Erogenetic terapeutů.

Dále budete pozváni do Asociace Erogenetic terapeutů.