Erogenetic je na zdroje orientovaný body-psychoterapeutický systém vyvinutý psychoterapeutkou Gussie Grace Wallem, která výcvik sama vede. Pracuje s vývojovými fázemi od prenatální po dospělost, emocionální funkcí tělesných orgánů, elementy a existenciální a archaickou dynamikou.

Výcvik obsahuje teorii, sebe zkušenost, nácviky a skupinovou supervizi. Navíc dostanete témata na domácí samostudium a shrnující manuál ke konci výcviku.

Výcvik je vhodný pro psychoterapeuty, ať už pracující verbálně nebo s tělem, maséry, akupunkturisty a příbuzné profese i zájemce o seberozvoj, pokud už mají určitou zkušenost. Výcvik je sebezkušenostní – jeho jádrem je vlastní zkušenost s probíranými tématy. Lze jej proto využít i k vlastnímu seberozvoji, nenahrazuje však individuální terapii, kterou si každý účastník zajistí během výcviku sám.

Na profesionální úrovni se ve výcviku naučíme terapeuticky pracovat s tělem, jeho zdroji a energií, pomocí technik doteku, masáže, analýzy, hraní rolí a konstelací a poznáme emocionální funkce orgánů a jejich propojení s vnitřním konfliktem.

Tematicky je výcvik organizován podle vývojových fází a emocionálních orgánů. Postupně budeme procházet jednotlivé vývojové fáze od prenatální a orální až po dospělost. Budou se nám tak osvětlovat jednotlivé aspekty lidské existence a v souvislostech si osvojíme různé způsoby a techniky terapeutické práce.Délka výcviku a časová dotace:

Celková délka výcviku jsou čtyři roky. Výcvik se skládá z 12 prodloužených víkendů7 teoretických víkendů v Praze. Celková časová dotace je 475 hodin (po 60 min.). Setkání probíhají v České republice a jsou tlumočena česko-anglicky. Kapacita je 28 účastníků.Cena:
Celkové průměrné roční náklady (výuková hodina, ubytování, strava
a podíl na nájmu haly a pomůcek) by v současných cenách (2020) neměl přesáhnout 35 000 Kč (podle toho, kolik setkání ročně bude). Cena může být poměrně upravena, pokud inflace nebo změna kurzu Kč – EURO přesáhne
3 %. Výcvik se platí jako celek, to znamená včetně promeškaných hodin při pozdním příjezdu nebo vynechání workshopu (v tomto případě se samozřejmě neplatí strava a ubytování). Platba za výcvikový workshop bude zhruba měsíc dopředu a záloha dva workshopy dopředu. Pokud výcvik ukončíte předčasně, dosud zaplacené „výcvikovné“ se nevrací. Podrobnější informace o ceně najdete u konkrétního ročníku výcviku.


Podmínky vstupu do výcviku

Výcvik je vhodný pro psychoterapeuty, ať už pracující verbálně nebo s tělem, maséry, akupunkturisty a příbuzné profese i zájemce o seberozvoj, pokud už mají určitou zkušenost. Podmínkou vstupu je účast na semináři Erogenetic kdykoliv před výcvikem a individuální terapie během výcviku.

Výcvik je sebezkušenostní v rámci individuálního procesu. Neobsahuje skupinovou dynamiku. Profesionální část je zaměřena na odbornost v rámci jednotlivých témat, obecným zásadám v práci s klientem bude věnován menší prostor.

Doporučujeme: Protože se vám během výcviku mohou otevírat vaše osobní témata, je vhodné mít zajištěného terapeuta, který vám pomůže v rámci individuálních terapií.


Ukončení výcviku a certifikát

Výcvik lze absolvovat jako sebezkušenostní, bez certifikátu, s podmínkou minimální účasti, ale bez nutnosti splnit další podmínky. K získání certifikátu Erogenetic terapeuta je třeba splnit všechny následující podmínky a po určitou dobu pracovat pod supervizí:

  • minimální účast 90 % (matky se mohou část výcviku účastnit s miminky, kontaktujte nás pro více informací; zameškané hodiny lze po dohodě nahradit)
  • úspěšné složení závěrečné zkoušky z teorie a praxe
  • odevzdání kazuistiky (případová studie) s klientem (lze dodatečně po ukončení výcviku)
  • absolvování 2 individuálních supervizí kazuistiky a práce s klientem u Grace (lze dodatečně po ukončení výcviku)

Výcvik není akreditovaný žádnou veřejnou institucí. Podle současné české legislativy Vás to neomezuje v poradenské práci s klienty mimo zdravotnictví.

Po získání certifikátu budete zařazeni na veřejný seznam Erogenetic terapeutů.

Dále budete pozváni do Asociace Erogenetic terapeutů.